Společnost EBOO s.r.o. vznikla dne 1.4.2022 zápisem do OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 365099. 

Založení společnosti je logickým krokem v konsolidaci našich obchodních aktivit, které s úspěchem provozujeme již od roku 2010. Název EBOO je přepisem z fonetického "ebú", jednoho z prvních citoslovcí syna narozeného zakladateli společnosti.
EBOO tak symbolizuje, v přeneseném smyslu, zrození a počátek něčeho nového.

Pod záštitou společnosti EBOO s.r.o. se v roce 2022 narodil i nový projekt HRAČKYzČECH.cz, který nás baví stejně tak, jako náš původní a nadále se rozvíjející projekt z odlišné oblasti, MERINOSHOP.CZ.

MERINOSHOP.CZ    HRACKYzCECH.cz

 

Kontaktujte nás

Na tomto místě nás můžete kontaktovat